KALLAVFETTNING STANDARD DUNK 25 LITER

Kallavfettning Standard Fat

Kallavfettning Standard- Låg aromat
Kallavfettning Standard är ett emulgerande kallavfettningsmedel baserat på petroleum med låg flyktighet. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar starkt nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära, olja och dylikt. Den låga flyktigheten medför en bättre arbetsmiljö. Kan till skillnad från andra kallavfettningsmedel användas även på våta ytor. Låt verka några minuter och skölj sedan rikligt med vatten. Produkten kan ej spädas.

Bruksanvisning: Sprayas på med lågtryck, låt verka ett par minuter skölj sedan med vatten.

Innehåller: Avaromatiserad alifatnafta 60-100%, Alkoholetoxilat 1-5%

1187,50 kr

Artikel-ID: 400025