Kylarglykol- Glykol Blå

Uppfyller kraven enligt BS6580: 1992
Kylarglykol- Blå Glykol BS6580: 1992
Uppfyller kraven enligt BS6580: 1992.Kylarglykolen är baserad på monoetylenglykol utan nitrater, aminer och fosfater. Den innehåller nödvändiga korrosionsinhibitorer för skydd av alla metaller inklu-sive aluminium. Den uppfyller de flesta motorfabrikanters krav.
Välj sortering