Kylarglykol- Glykol Blå Dunk 25 liter

Kylarglykol Blå
Uppfyller kraven enligt BS6580: 1992.Kylarglykolen är baserad på monoetylenglykol utan nitrater, aminer och fosfater. Den innehåller nödvändiga korrosionsinhibitorer för skydd av alla metaller inklu-sive aluminium. Den uppfyller de flesta motorfabrikanters krav.

SÄKERHETSDATABLAD  -Tryck Här-

731,25 kr
843,75 kr

Artikel-ID: 300025