Kylarglykol- Glykol Blå Fat 210 liter

Kylarglykol Blå Fat 210 Liter
Uppfyller kraven enligt BS6580: 1992.Kylarglykolen är baserad på monoetylenglykol utan nitrater, aminer och fosfater. Den innehåller nödvändiga korrosionsinhibitorer för skydd av alla metaller inklu-sive aluminium. Den uppfyller de flesta motorfabrikanters krav

SÄKERHETSDATABLAD  -Tryck Här-

5481,25 kr
6093,75 kr

Artikel-ID: 300210