Propylenglykol IH

Propylen IH rekommenderas till värme och kylsystem samt till kylsystem i förbränningsmotorer.

Propylen IH förhindrar frysning i motorer och system samt innehåller inhibitor för skydd mot korrosion. Den är blandbar med Etylenglykol dock rekommenderas ej blandning då det blir svårt att avläsa frystemperaturen.

Propylenglykol är jämfört med Etylenglykol fördelaktigt ur miljö och hälso synpunkter.

Propylenglykol är lätt biologiskt nedbrytbart, har låg giftighet för vattenorganismer och bioackumuleras inte i vattenmiljö. Men som med dom flesta kemikalier bör försiktighet alltid iakttagas större utsläpp eller upprepade mindre utsläpp kan störa inverkan på yttre miljö.

Välj sortering