Q8 HOLBEIN BIO LONG LIFE DUNK 20 LITER

Q8 Holbein Bio Long Life

Syntetisk esterbaserad hydraulolja med hög biologisk nedbrytbarhet


Syntetisk hydraulolja baserad på mättade estrar för året-runtbruk i mobila och stationära hydraulsystem. Anpassad för användning i känsliga områden där hög biologisk nedbrytbarhet är ett krav t.ex. vattentäkter. Innehåller asklösa (zinkfria) slitagehämmande tillsatser.
Q8 Holbein Bio Long Life är bättre lämpad än Q8 Holbein Bio Plus för applikationer som kräver en hydraulolja med mycket god oxidationsstabilitet samt för system med en driftstemperatur över 95°C.
1600,00 kr

Artikel-ID: 65390020