Total MTC 150 Dunk 20 Liter

Total MTC 150 Dunk 20 Liter

Sågkedjeolja för Rörliga kedjor i kedjesågar, beskäringsmaskiner, Kedjetransport mm.
 
Ger mycket god smörjning då den har god vidhäftningsförmåga.
Reducerar slitage på kedja och svärd.

MTC 150 Metod Enhet MTC 150
Densitet  kg/m3 879 V
iskositet, 40 ºC ISO 3104  mm2/s 150
Viskositet, 100 ºC ISO 3104  mm2/s 15,0
Viskositetsindex ISO 2909 - 99
Flytpunkt ISO 3016 ºC  -12
Vidhäftningsförmåga-   Utmärkt

520,00 kr

Artikel-ID: T-111502