ADTECHLINE PROPYLEN IH VVS DUNK 25 LITER

propylen ih vvs

PROPYLEN IH VVS DUNK 25 LITER

Proylen IH VVS är anpassad för kyl- och värmesystem. Innehåller propylenglykol samt additivpaket anpassade för de material som normalt förekommer i VVS-anläggningar.

Egenskaper
Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktig ur miljö- och hälsosynpunkt. Propylen IH VVS är lätt biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i vattenmiljö. Låg hälsofara.

*Bör ej blandas med etylenglykolbaserade vätskor.

840,00 kr

Artikel-ID: 341210025