2 ST ABLUE FAT Á 210 LITER INKLUSIVE HANDPUMP

ADBLUE_FAT_HANDPUMP

2 ST ABLUE FAT Á 210 LITER INKLUSIVE EN HANDPUMP

Besparingar med AdBlue?
Tillämpningen av denna teknik möjliggör optimal drift. Utsläpp av partiklar minskar, medan bränslets energi maximeras. Ett annat viktigt resultat av processen är att minska bränsleförbrukningen med 5% i genomsnitt. Dessutom finns ytterligare besparingar som de lägre vägskatter vilka tillämpas på EU: s vägar för lastbilar och bussar som använder AdBlue.

Förpackningar
Vi erbjuder AdBlue i 20 och 10liters dunkar samt 210liters fat och IBC behållare på 1000 liter. Vi erbjuder också leverans med egen tankbil. För stora förbrukare finns också stationära lösningar

SÄKERHETSDATABLAD  -Tryck Här- 

5481,25 kr

Artikel-ID: 100212