Leveranssätt

Med ordinarie speditör från leverantören.
För större kvantiteter, offereras fraktkostnad på begäran.
Avhämtat från leverantör kan ske i vissa fall.


Fraktkostad för Kemiska produkter, Smörjmedel och fetter:
Fraktfritt vid order från 200 liter eller mer från samma varumärke. 

För leveranser till postnummer som börjar på 9xx tillkommer ett transporttillägg på 495 kr inklusive moms.

Fraktkostnad för mindre leveranser framgår i kassan.

Avgift för transport av farligt gods tillkommer på 200 kr+moms (gäller för spolarvätska, rödsprit, och andra bensin och spritprodukter).

Betalningssätt

Enligt alternativ i webshopen eller enligt gällande avtal/överenskommels.

Returvillkor

Returer accepteras endast efter särskild överenskommelse. Vid retur bifoga orsak, bild på varan och kopia på faktura eller följesedel.

• Varorna skall returneras oanvända.
• Originalförpackningen skall vara oskadad.
• Retur skall ske inom 14 dagar från inköpsdatum.
INGEN retur på specialprodukter eller beställningssortiment.


Frakter till oss i samband med returer betalas av kund. Godkänd retur krediteras med 38% avdrag på varans pris. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej.

Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast skriftligt till Södertörns Petroleum AB, Balticvägen 3, 151 38 Södertälje, om det inträffar. Dock senast inom en vecka.

Personuppgiftspolicy

De uppgifter du förser oss med i samband med en order ligger lagrat på sådant sätt i vårt ekonomisystem att de ej kan komma utomstående till del. Vi lämnar ej vidare uppgifter du förser oss med i någon form annat än där det krävs för att effektuera din order, alternativt där detta har direkt relevans till de varor du köpt. Detta innebär att vi inte säljer, hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat än för det syfte som de ursprungligen lämnats.

Om cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Vår hemsida använder sig endast av s.k sessionscookies.

Force Majeur


I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. På Konsumentverket och ARN kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/