Total Biohydran TMP 46 Dunk 20 Liter

BIOHYDRAN TMP 46 

är en biologiskt nedbrytbar hydraulolja med utmärkta smörjegenskaper.
Oljan är utvecklad för krävande hydraulsystem som kräver hydraulolja med extra antislitageegenskaper.
BIOHYDRAN TMP rekommenderas speciellt när det är risk för förorening av vatten: skogsarbete, arbete till havs, muddring, vintersport.
BIOHYDRAN TMP kan ersätta mineraloljor efter att systemet tömts fullständigt och filtret bytts.

Oljan är producerad med förnyelsebara råmaterial och bidrar till reducerat CO2 utsläpp.
Ett högt naturligt viskositetsindex ger BIOHYDRAN TMP ett brett temperaturområde (-20 ºC till 80 ºC).
Oljans höga skjuvningsstabilitet säkrar att hydraulutrustningen fungerar med optimal effektivitet under oljans livstid.
De goda smörjande egenskaperna, såväl som utmärkta slitage- och korrosionsskyddande egenskaper, förlänger livstiden på hydraulsystemets rörliga komponenter.

BIOHYDRAN TMP 46 är en biologiskt nedbrytbar hydraulolja med utmärkta smörjegenskaper.
Oljan är utvecklad för krävande hydraulsystem som kräver hydraulolja med extra antislitageegenskaper.
BIOHYDRAN TMP rekommenderas speciellt när det är risk för förorening av vatten: skogsarbete, arbete till havs, muddring, vintersport.
BIOHYDRAN TMP kan ersätta mineraloljor efter att systemet tömts fullständigt och filtret bytts.


Internationella specifikationer  ISO 15380: HEE
1118,75 kr

Artikel-ID: T-163279