Q8 OILS BIZET BIO 68 DUNK 20 LITER

Q8 Bizet Bio 68 DUNK 20 LITER  - ISO VG68

Biologiskt nedbrytbar sågkedjeolja

Biologiskt nedbrytbar, vegetabilisk kedjeolja för motorsågskedjoroch kedjetransportörer. Q8 Bizet Bio 68 är avsedd som åretrunt- olja ihela landet. Speciellt lämplig i miljöer där krav på hög biologisknedbrytbarhet ställs.

OBS! Redskap som använder Q8 Bizet Bio 68 måste rengöras innan långvarig förvaring. Annars finns risk för beläggningar som kan äventyra redskapens funktion.

ISO 6743/0 kategori Y, Biologisk nedbrytbarhet 95%(CEC-L-33-A-93)

695,00 kr

Artikel-ID: 64510020