ETYLEN IH VVS DUNK 25 LITER

ETYLEN IH VVS 25 LITER

ETYLEN IH VVS 25 LITER

Etylen IH VVS är baserad på etylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. Etylen IH VVS förhindrar frysning samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion.
För ett fullgott korrosionsskydd rekommenderas en inblandning av minst 33% Etylen IH VVS vilket ger ett frysskydd på -18°C.

Egenskaper
Etylenglykol har bättre termofysikaliska egenskaper jämfört med propylenglykol och köldbärarsprit.
Etylen IH VVS är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg. Bör ej blandas med propylenglykolbaserade produkter.

* Leverans kan ske i koncentrat eller färdig brukslösning.

2625,00 kr

Artikel-ID: 3500025