ADTECHLINE KBS KÖLDBÄRARSPRIT FAT 210 LITER

KÖLDBÄRARSPRIT FAT 210 LITER

KÖLDBÄRARSPRIT FAT 208 LITER

är en köldbärarvätska som framförallt används inom kylsektorn men också för värmeöverföring och som frysskydd för värmepumpsanläggningar såsom sjövärme, bergvärme eller ytjordvärme.
KBS är ett miljövänligt alternativ som är baserad på biologisk etanol och har en låg giftighetsgrad och bryts snabbt ner i naturen.

15568,75 kr

Artikel-ID: 7500210