ADTECHLINE PROPYLEN IH VVS FAT 210 LITER

PROPYLEN IH VVS

PROPYLEN IH VVS FAT 210 LITER

Proylen IH VVS är anpassad för kyl- och värmesystem. Innehåller propylenglykol samt additivpaket anpassade för de material som normalt förekommer i VVS-anläggningar.

Egenskaper
Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktig ur miljö- och hälsosynpunkt. Propylen IH VVS är lätt biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i vattenmiljö. Låg hälsofara.

*Bör ej blandas med etylenglykolbaserade vätskor.

6750,00 kr

Artikel-ID: 341210210