Glykol Röd

Glykol Röd Longlife
Kylarglykol- Röd Glykol "Longlife"
Koncentrerad etylenglykolbaserad motorkylarvätska, med organisk syra inhibitor-teknologi, denna är fri från nitrit, aminer, fosfater, borater och silikater. BTC Klassificering Type 4E. Denna glykol fortsätter att tillhandahålla ett effektivt korro-sionsskydd i upp till 500.000 km eller 5års tid. Uppfyller bla andra standarderenligt: Audi, Skoda, Seat etc
Välj sortering